VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

BM Giống

 

Cơ cấu tổ chức

Q. Trưởng bộ môn: TS. Trần Thanh

Phó trưởng Bộ môn:  ThS. Vũ Văn Trường

Gồm 31 CB-CNV. Trong đó:

- Tiến sĩ: 01 người

- Thạc sĩ: 06 người

- Kỹ sư: 09 người

- Kỹ thuật viên: 05 người

- Công nhân kỹ thuật: 10 người

 

Chức năng nhiệm vụ:

Lưu trữ nguồn gen cây cao su.

Lai tạo giống cao su mới năng suất kháng bệnh và các điều kiện bất thuận.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 565 596

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

bm.giong@rriv.org.vn