VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng kế hoạch

 

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: 

Phó trưởng phòng: - Ông Nguyễn Văn Phúc

                                   

 

Chức năng nhiệm vụ:

(Đang cập nhật...)

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

236Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Điện thoại

(028) 39 01 49 14

Số Fax

(028) 39 32 63 14

Địa chỉ Email

kehoach@rriv.org.vn