VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Kế toán - Tài chính

 

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: Ông Huỳnh Văn Thành

Phó trưởng phòng: Bà Trần Thị Tuyết Anh

 

Chức năng nhiệm vụ:

(Đang cập nhật...)

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

236Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Điện thoại

(028) 39 32 63 19

Số Fax

(028) 39 32 63 14

Địa chỉ Email

khtc@rriv.org.vn