VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Tổ chức-Nhân sự

 

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: Ông Phan Đình Thảo

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức năng nhiệm vụ:

(Đang cập nhật...)

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 564 651

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

tcns@rriv.org.vn