VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Kỹ thuật nông nghiệp về nông hoá - thổ nhưỡng đối với cây cao su

 

Tổ chức đào tạo tại chỗ hoặc tập trung chuyên môn về NHTN cao su cho cán bộ kỹ thuật các cấp.

 

- Đối tượng sử dụng: Các công ty có nhu cầu.

- Điều kiện cung cấp: Ký kết hợp đồng thỏa thuận.

 

Thông tin liên hệ:

 

ThS. Trần Văn Thành

Phụ trách Phòng Phân tích (Bộ môn Nông hoá - Thổ nhưỡng)

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 353 5599

Số Fax: (0650) 356 4055

Email: bm.nhtn@rriv.org.vn