VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Bầu cây giống hiện đại

 

 

...

 

Thông tin liên hệ:

 

ThS. Lê Mậu Túy

Trưởng Bộ môn Giống

Điện thoại: (0650) 356 4596 - 091 843 1803

Email: bm.giong@rriv.org.vn