VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Thử nghiệm các loại phân bón cho cây cao su

 

Triển khai hệ thống thí nghiệm đạt tiêu chuẩn Nhà nước, đánh giá hiệu quả kỹ thuật các loại phân bón trên cây cao su, xây dựng báo cáo khoa học kết quả thử nghiệm.

 

- Đối tượng sử dụng: Tất cả đơn vị trong và ngoài ngành.

- Điều kiện cung cấp: Ký kết hợp đồng thỏa thuận.

 

Thông tin liên hệ:

 

ThS. Trần Văn Thành

Phụ trách Phòng Phân tích (Bộ môn Nông hoá - Thổ nhưỡng)

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 353 5599

Số Fax: (0650) 356 4055

Email: bm.nhtn@rriv.org.vn