VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Giới Thiệu

Giới thiệu về Viện

Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng…

» Đọc tiếp

Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo Viện; Các đơn vị

» Đọc tiếp

Hoạt động chung

Nghiên cứu và phát triển; Chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật; Đào tạo; Hợp tác trong và ngoài nước; ...

» Đọc tiếp

Tin tức - Sự Kiện

Hội nghị Đại biểu Người Lao…

Năm 2018 là năm thứ 12 Viện chuyển đổi cơ cấu tổ chức trở thành một Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ và đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, nghiện cứu phối hợp, tư vấn đào…

» Đọc tiếp

Lễ họp mặt Hội Cựu chiến…

Ngày 21/12/2018, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm sự kiện 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018), 29 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018), Viện NCCSVN đã tổ chức buổi…

» Đọc tiếp

Lễ ký kết Quy chế phối hợp…

Ngày 22/11/2018, tại Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (Lai Khê, Bàu Bàng, Bình Dương) đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Viện NCCSVN và Ban QLKT.

» Đọc tiếp