VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Thông tin cá nhân

   Vui lòng điền thông tin vào các mục bên dưới để liên hệ với chúng tôi!

   Cảm ơn bạn đã quan tâm!

Bản đồ vị trí

- Văn phòng trụ sở (Thành phố Hồ Chí Minh)

- Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm (Bình Dương)

- Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cao su Tiểu điền (Đồng Nai)

- Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Kỹ thuật Tây Nguyên (Gia Lai)