VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Giới Thiệu

Giới thiệu về Viện

Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng…

» Đọc tiếp

Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo Viện; Các đơn vị

» Đọc tiếp

Hoạt động chung

Nghiên cứu và phát triển; Chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật; Đào tạo; Hợp tác trong và ngoài nước; ...

» Đọc tiếp

Tin tức - Sự Kiện

Thông báo Về việc lựa chọn…

Ngày 12/05/2020, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam ra thông báo Về việc lựa chọn tổ chức tư vấn đấu giá tài sản

» Đọc tiếp

Hội khỏe truyền thống CNVCLĐ…

Ngày 26/4/2019, Công đoàn Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam đã tổ chức Hội khoẻ truyền thống lần thứ 22, chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại khuôn viên Viện…

» Đọc tiếp

Hội nghị Đại biểu Người Lao…

Năm 2018 là năm thứ 12 Viện chuyển đổi cơ cấu tổ chức trở thành một Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ và đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, nghiện cứu phối hợp, tư vấn đào…

» Đọc tiếp