VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ

 

- Tư vấn, khuyến cáo giống cao su thích hợp cho các vùng sinh thái.

- Thực hiện dịch vụ kiểm định giống cao su cho các đơn vị sản xuất.

- Khảo sát phân hạng đất trồng cao su và thực hiện dịch vụ bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng.

- Tư vấn và thực hiện dịch vụ phòng trị các bệnh hại trên cây cao su.

- Tư vấn kỹ thuật thu hoạch mủ đạt hiệu quả cao và thực hiện chẩn đoán sinh lý mủ.

- Chuyển giao kỹ thuật chế biến cao su tờ RSS quy mô tiểu điền.

- Chuyển giao kỹ thuật xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su.

- Tư vấn xây dựng phòng kiểm nghiệm và thực hiện kiểm nghiệm cao su thiên nhiên.