VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Buổi tham quan thực tế tại Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam

Thứ năm, 07/07/2022 | 2:44 pm GMT+7

Trong hai ngày 01 & 06/04/2015, tại Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương), lớp tham quan do Bộ môn Giống thuộc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam tổ chức thực hiện. Buổi tham quan nhằm nâng cao kiến thức, nâng tầm hiểu giúp sinh viên phát huy khả năng chủ động tìm tòi, học hỏi và bổ sung kiến thức thực tế vào bài giảng lý thuyết.

Hai ngày tham quan với tổng số 158 HSSV tham dự đến từ các lớp Cao đẳng, Trung cấp nghành Trồng trọt và Kỹ thuật cao su Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.

Chương trình tham quan bao gồm những nội dung: Giới thiệu quy trình tạo tuyển giống cao su tại Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam; Tham quan vườn lai hoa; Nhận diện các loại giống cao su; Tham quan vườn lưu trữ quỹ gen cây cao su với hơn 3500 giống có nguồn gen khác nhau; Tham quan vườn Tuyển non giống cao su; Tham quan các vườn khảo nghiệm giống cao su từ quy mô nhỏ (Sơ tuyển) đến quy mô lớn (Chung tuyển, sản xuất thử).

Đăng bởi:  admin

Tin gần đây

Thông báo Về việc lựa…

Thứ năm, 07/07/2022 | 11:06 pm GMT+7

Hội khỏe truyền thống…

Thứ năm, 07/07/2022 | 11:06 pm GMT+7

Hội nghị Đại biểu Người…

Thứ năm, 07/07/2022 | 9:09 pm GMT+7

Lễ họp mặt Hội Cựu chiến…

Thứ năm, 07/07/2022 | 11:27 pm GMT+7

Tin cũ hơn

Hội khỏe truyền thống…

Thứ năm, 07/07/2022 | 11:58 pm GMT+7

Lễ kỷ niệm 108 năm ngày…

Thứ năm, 07/07/2022 | 11:35 pm GMT+7

Kiểm tra nhiệm vụ Bảo…

Thứ năm, 07/07/2022 | 11:29 pm GMT+7

Lớp Tập huấn về Công…

Thứ năm, 07/07/2022 | 11:28 pm GMT+7