VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Hội nghị đại biểu Cán bộ Công chức Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam năm 2015

Thứ ba, 05/12/2023 | 4:26 am GMT+7

Ngày 28/01/2015, tại hội trường Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương) đã diễn ra Hội nghị đại biểu Cán bộ Công chức Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam. Đây là Hội Nghị được tổ chức thường niên với sự có mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc viện và hơn 100 đại biểu đại diện cho hơn 600 công nhân viên chức công tác tại Viện.

Hội nghị đã cập nhật các hoạt động của Viện thông qua bài báo cáo Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CBCC năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 về các mặt hoạt động như: Công tác tổ chức, nhân sự, quản lý, lao động tiền lương; Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế; Công tác sản xuất thực nghiệm và một số hoạt động khác. Đặc biệt Hội nghị đã phổ biến kế hoạch năm 2015 cán bộ công nhân viên chức nhằm phân tích, chỉ rõ bối cảnh, những cơ hội, thách thức, những thuận lợi, khó khăn của Viện, đề ra mục tiêu phát triển và các giải pháp thực hiện thành công kế hoạch.

Tại Hội nghị, Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016 tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp là đại diện của các đơn vị, như NCPT Cao su tiểu điền, Bộ môn Sinh lý-Khai thác, Trung tâm Công nghệ cao su, Bộ môn Bảo vệ thực vật … về các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác.

Với những thành tích đạt được, trong năm 2014, Viện đã nhận được những phần thưởng cao quý như sau:

- Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng nhất”;

- Bộ NN và PTNT tặng thưởng cờ thi đua với thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2014;

- LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng cờ thi đua xuất sắc khối Doanh nghiệp Nhà nước thuộc nghành dọc TW năm 2014.

Đăng bởi:  admin

Tin gần đây

Thông báo Về việc lựa…

Thứ sáu, 08/12/2023 | 1:43 pm GMT+7

Hội khỏe truyền thống…

Thứ sáu, 08/12/2023 | 7:53 am GMT+7

Hội nghị Đại biểu Người…

Thứ sáu, 08/12/2023 | 1:19 am GMT+7

Lễ họp mặt Hội Cựu chiến…

Thứ sáu, 08/12/2023 | 3:44 pm GMT+7

Tin cũ hơn

Hội thao CNVCLĐ Cụm thi đua…

Thứ sáu, 08/12/2023 | 6:50 pm GMT+7

Lớp Tập huấn về Công…

Thứ sáu, 08/12/2023 | 6:47 pm GMT+7

Công đoàn Khối Hành chính…

Thứ sáu, 08/12/2023 | 6:37 pm GMT+7

Giới thiệu trang mạng chẩn…

Thứ sáu, 08/12/2023 | 6:35 pm GMT+7