VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Nghiên cứu Nông hóa thổ nhưỡng

 

Q.Trưởng phòng: ThS. Trần Văn Thành

 

Chức năng nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu các chế độ bón phân hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả canh tác cây cao su;

2. Nghiên cứu bảo vệ đất trồng cao su;

3. Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật về: phân hạng đất trồng cao su; chẩn nghiệm dinh dưỡng; khảo nghiệm các loại phân bón trên cây cao su;

4. Thực hiện các hợp tác về các lĩnh vực: nghiên cứu Nông hóa – Thổ nhưỡng cho cây cao su; nghiên cứu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; sản xuất phân bón cho cây cao su.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 564 599

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

bm.nhtn@rriv.org.vn