VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Nghiên cứu Nông hóa thổ nhưỡng

 

Trưởng phòng: TS. Tống Viết Thịnh

Phó trưởng phòng: ThS. Trần Văn Thành

 

Chức năng nhiệm vụ:

Xây dựng, nghiên cứu các đề tài thuộc lĩnh vực đất đai, phân bón.

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác.

Thử nghiệm hiệu lực các loại phân bón.

Chuyển giao KHKT: phân hạng đất trồng, chẩn đoán dinh dưỡng.

Dịch vụ phân tích mẫu: đất, phân bón, thực vật, nước thải,..

Tư vấn khoa học kỹ thuật.

Đào tạo lĩnh vực liên quan: thống kê trong nông học;  phân tích đất, phân bón, thực vật, nước thải,..

 

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 564 599

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

bm.nhtn@rriv.org.vn