VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Nghiên cứu Sinh lý khai thác

 

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Năng

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Vân

 

Chức năng nhiệm vụ:

- Nghiên cứu về chế độ cạo, quy hoạch mặt cạo và các kỹ thuật liên quan đến thu hoạch mủ

- Nghiên cứu về sinh lý mủ và chẩn đoán sinh lý mủ cao su 

- Tư vấn và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về thu hoạch mủ cao su

- Đào tạo công nhân cạo mủ và tập huấn kỹ thuật thu hoạch mủ

- Sản xuất và cung cấp các loại sản phẩm chất kích thích mủ cao su

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 564 601

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

bm.slkt@rriv.org.vn