VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Nghiên cứu Sinh lý khai thác

 

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Năng

Phó trưởng phòng: - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Vân

                                    - ThS. Trương Văn Hải

 

Chức năng nhiệm vụ:

1. Xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh lý thu hoạch mủ để nâng cao sản lượng vườn cao su kinh doanh, đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế - kỹ thuật;

2. Thực hiện dịch vụ tư vấn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật thu hoạch mủ vào sản xuất; chẩn đoán sinh lý mủ trên vườn cây cao su kinh doanh; cung cấp chất kích thích mủ, mỡ bôi cây và vật tư phục vụ thu hoạch mủ cao su;

3. Sản xuất thực nghiệm các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu như: chất kích thích mủ cao su, mỡ bôi cây, vật tư phục vụ thu hoạch mủ cao su;

4. Đào tạo/tập huấn quản lý kỹ thuật thu hoạch mủ cho cán bộ, công nhân thu hoạch mủ; hướng dẫn học viên/sinh viên thực hiện tiểu luận/khóa luận/đề tài tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học và hỗ trợ hướng dẫn học viên thực hiện luận văn tốt nghiệp sau đại học;

5. Thực hiện các hợp tác nghiên cứu trong nước và ngoài nước về lĩnh vực sinh lý, thu hoạch mủ cao su.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 564 601

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

bm.slkt@rriv.org.vn