VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Nghiên cứu Sinh lý khai thác

 

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Năng

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Vân

 

Chức năng nhiệm vụ:

(Đang cập nhật...)

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 564 601

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

bm.slkt@rriv.org.vn