VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Trạm Thực nghiệm cao su Lai Khê

 

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc Trạm: ThS. Nguyễn Thành Nhân

Phó Giám đốc Trạm: ThS. Trần Hữu Hạnh

 

Chức năng nhiệm vụ

1. Tổ chức thi công các thí nghiệm, thực nghiệm đồng ruộng của các phòng nghiên cứu nông học của Viện tại Lai Khê;

2. Quản lý và tổ chức thu hoạch mủ hiệu quả các loại hình vườn cây cao su sản xuất thực nghiệm của Viện tại Lai Khê theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Viện;

3. Tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cây giống, cành giống gỗ ghép cao su thuần chủng Bảng I phục vụ sản xuất và nghiên cứu.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

QL 13, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 564 506

Số Fax

Địa chỉ Email

tram.tncs.laikhe.rriv @gmail.com