VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Trạm Thực nghiệm cao su Lai Khê

 

Cơ cấu tổ chức

Trưởng trạm: Ông Phạm Văn Dược

 

Chức năng nhiệm vụ

(Đang cập nhật...)

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

322 Trường Chinh, Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại

(059) 3 820 565

Số Fax

(059) 3 820 565

Địa chỉ Email

tttn@rriv.org.vn