VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Trạm Thực nghiệm cao su Lai Khê

 

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc trạm: Ông Phạm Văn Dược

 

 

Chức năng nhiệm vụ

(Đang cập nhật...)

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

QL 13, Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 820 565

Số Fax

(0274) 3 820 565

Địa chỉ Email

tttn@rriv.org.vn