VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Trạm Thực nghiệm cao su Lai Khê

 

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc Trạm: ThS. Nguyễn Thành Nhân

Phó Giám đốc Trạm: ThS. Trần Hữu Hạnh

 

Chức năng nhiệm vụ

 - Quản lý, chăm sóc và khai thác mủ vườn cây cao su.

 - Sản xuất và cung cấp cành gỗ ghép giống cao su, cây giống cao su chất lượng phục vụ trồng mới và tái canh.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

QL 13, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 564 506

Số Fax

Địa chỉ Email

tram.tncs.laikhe.rriv @gmail.com