VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc:        TS. Trần Ánh Pha

Phó Giám đốc: ThS Nguyễn Năng                                 

Chc năng - Nhim v

a. Chc năng

Nghiên cứu phát triển các giải pháp kỹ thuật và các sản phẩm KHCN tiến bộ. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thông qua các hoạt động dịch vụ KHKT để nâng cao năng suất vườn cây, năng suất lao động, hiệu quả sử dụng đất nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững trong sản xuất, kinh doanh.

b. Nhim v

- Xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh lý cây cao su, thu hoạch mủ để nâng cao sản lượng vườn cao su kinh doanh, tăng năng suất lao động;

- Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp quản lý bệnh hại và cỏ dại trên vườn cây cao su phù hợp với định hướng phát triển rừng cao su bền vững; Nghiên cứu dự tính, dự báo bệnh hại phục vụ cho sản xuất kinh doanh cây cao su;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nông hóa thổ nhưỡng, bản đồ số dinh dưỡng, đất đai, khí tượng phục vụ dài lâu cho công tác nghiên cứu, chuyển giao và sản xuất;

- Nghiên cứu tích hợp chẩn đoán dinh dưỡng kết hợp với chẩn đoán sinh lý mủ để nâng cao bền vững năng suất vườn cây kinh doanh. Tiến tới số hóa liều lượng phân bón, kỹ thuật thu hoạch mủ và những biện pháp kỹ thuật khác cho vườn cây kinh doanh;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu và sản xuất chế phẩm sinh học…, nghiên cứu đa dạng di truyền của các loài nấm bệnh phổ biến trên cây cao su tại Việt Nam;

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình canh tác tổng hợp (ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, …) để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất;

- Nghiên cứu xây dựng quy trình tích hợp đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để chuyển đổi từ Quy trình trồng cây cao su thành Quy trình kinh tế cây cao su;

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thông qua các sản phẩm KHCN dưới các dạng khác nhau như qui trình, mô hình, phương pháp, phần mềm ứng dụng, số liệu,... thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, từng bước tiếp cận thị trường KHCN;

- Thực hiện công tác dịch vụ chuyển giao KHKT, tư vấn, tập huấn và đào tạo;

- Sản xuất và cung cấp các loại vật tư hóa chất (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích mủ cao su, các chế phẩm sinh học, …) phục vụ cho vườn cây cao su, kết hợp với công tác tư vấn kỹ thuật để tăng hiệu quả sử dụng, hạn chế tác động đến môi trường, là mục tiêu vừa là môi trường để công tác nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật phát triển bền vững;

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 565 150

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email