VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

TT Nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật tây nguyên

 

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc :        Ông Trương Văn Hải

Phó Giám đốc:  Ông Phạm Văn Toàn

                          Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy

                            Bà Nguyễn Thị Hoài Thy

               

Chức năng

Nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn và đào tạo về chuyên ngành cây cao su tại khu vực Tây nguyên. Trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cao su tại các Trạm thực nghiệm.

Nhiệm vụ

- Tổ chức triển khai nghiên cứu, chuyển giao và tham gia thực hiện các đề tài khoa học công nghệ (KHCN) có liên quan đến phát triển cao su trong vùng theo sự phân công của Viện và yêu cầu KHCN của vùng;

- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật nông nghiêp cao su (Trồng, chăm sóc, thu hoạch mủ, BVTV …; cung cấp thông tin KHCN và các dịch vụ chuyên ngành cao su trên địa bàn cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh cao su;

- Quản lý và điều hành các Trạm sản xuất thực nghiệm và các điểm trình diễn kỹ thuật bố trí tại địa bàn;

- Kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ chất lượng cho cao su xuất khẩu trong vùng;

- Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật tiến bộ trong các lĩnh vực cao su và các cây trồng nông lâm nghiệp khác liên quan;

- Kiểm định, định danh giống cao su, nhân giống, sản xuất và mua bán cây giống, cành ghép cao su thuần chủng phục vụ sản xuất, nghiên cứu thực nghiệm; Khảo sát, phân hạng đất trồng, chẩn nghiệm dinh dưỡng; Khảo sát, qui hoạch bảng cạo, xây dựng lộ trình thanh lý vườn cây cao su; Dịch vụ hợp tác kiểm soát, phòng trị bệnh hại trên cây cao su;

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Sản xuất, gia công mua bán chất kích thích, vaseline, các chế phẩm công nghệ sinh học, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư khai thác và các hóa chất khác sử dụng cho cây cao su và các cây nông nghiệp khác;

- Sản xuất kinh doanh cao su và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả diện tích đất của Viện giao tại Gia Lai và Phú Yên;

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

322 Trường Chinh, Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại

(0269) 3 820 565

Số Fax

(0269) 3 820 565

Địa chỉ Email

tttn@rriv.org.vn