VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Báo cáo khoa học

  Báo cáo tham dự hội thảo/hội nghị trong nước

Thống kê các báo cáo khoa học được trình bày tại các hội thảo và hội nghị nông nghiệp trong và ngoài ngành cao su (Từ năm 1985 đến năm 2017).

 

1. Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (1985). Sơ kết về cơ cấu bộ giống cao su địa phương hóa 1981-1983, đề xuất cơ cấu bộ giống 1986-1988. Hội nghị Giống ngành cao su lần VI, tháng 7/1985.

2. Ngô Văn Hoàng, Trần Thị Thúy Hoa (1990). Xây dựng và triển khai cơ cấu bộ giống cao su địa phương hóa. Hội thảo KHKT “Cải tiến Giống cao su”, tháng 2/1990.

3. Lê Mậu Túy (1994). Kết quả khảo nghiệm giống cao su nhập nội đề xuất vào cơ cấu giống 1994 - 1996. Hội nghị ban Trồng trọt - Nông hóa Thổ nhưỡng và Bảo vệ Thực vật, tháng 7/1994.

4. Trần Thị Thúy Hoa (1994). Khảo sát một số giống cao su lai tạo tại Việt Nam giai đoạn 1982-1993. Hội nghị ban Trồng trọt - Nông hóa Thổ nhưỡng và Bảo vệ Thực vật, tháng 7/1994.

5. Đinh Xuân Trường (1994). Kết quả nghiên cứu chế độ cạo kết hợp kích thích mủ trên một số DVT mới ở miền Đông Nam Bộ. Hội nghị ban Trồng trọt - Nông hóa Thổ nhưỡng và Bảo vệ Thực vật, tháng 7/1994.

6. Nguyễn Hải Đường, Phan Thành Dũng, Lý Ngọc Hùng (1994). Một số kết quả về thuốc Roundup và Spark diệt cỏ tranh (1986-1994). Hội nghị ban Trồng trọt - Nông hóa Thổ nhưỡng và Bảo vệ Thực vật, tháng 7/1994.

7. Lê Mậu Túy (1995). Kết quả tuyển đợi 3 giống cao su nhập nội từ Mã Lai. Hội nghị ban Trồng trọt - Nông hóa Thổ nhưỡng và Bảo vệ Thực vật, tháng 7/1995.

8. Võ Thị Thu Hà, Trần Thị Thúy Hoa (1995). Kết quả khảo nghiệm 4 DVT cao su lai tạo tại Việt Nam. Hội nghị ban Trồng trọt - Nông hóa Thổ nhưỡng và Bảo vệ Thực vật, tháng 7/1995.

9. Nguyễn Thị Huệ, Vũ Thị Phương Dung (1995). Xác định tình trạng dinh dưỡng khoáng trong đất trồng cao su bằng trắc nghiệm Pueraria phaseoloides. Hội nghị ban Trồng trọt - Nông hóa Thổ nhưỡng và Bảo vệ Thực vật, tháng 7/1995.

10. Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật - Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam (1995). Khảo sát hoá chất và các phương tiện phun diệt cỏ tranh trong vườn cao su - Kết quả nghiên cứu và ứng dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hội thảo Bảo vệ Thực vật ngành cao su, tháng 11/1995.

11. Nguyễn Hải Đường (1995). Khái quát kết quả nghiên cứu và ứng dụng về bảo vệ thực vật cho cây cao su. Hội thảo Bảo vệ Thực vật ngành cao su, tháng 11/1995.

12. Vi Văn Toàn, Nguyễn Hải Đường (1995). Kết quả nghiên cứu và ứng dụng về thuốc bảo vệ thực vật. Hội thảo Bảo vệ Thực vật ngành cao su, tháng 11/1995.

13. Trần Thị Thúy Hoa, Lê Mậu Túy, Võ Thị Thu Hà (1996). Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống cao su 1977-1995. Hội thảo & Trình diễn Giống cao su, tháng 1/1996.

14. Đỗ Kim Thành, Nguyễn Năng, Đinh Xuân Trường (1996). Kết quả nghiên cứu sử dụng kích thích mủ trên cao su tơ. Hội thảo trình diễn và sử dụng chất kích thích mủ cao su, tháng 7/1996.

15. Phan Thành Dũng, Nguyễn Hải Đường (1997). Một số kết quả nghiên cứu bảo vệ thực vật cây cao su 1985-1995. Hội nghị khoa học Ban Trồng trọt và BVTV phía Nam. Bộ NN & PTNT.

16. Viện NCCS Việt Nam (1998). Hoạt động khoa học & công nghệ của Viện NCCS VN phục vụ yêu cầu phát triển cao su tại Tây Nguyên. Hội nghị KH-CN & MT phục vụ phát triển KT-XH Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Gia Lai, 12/06/1998.

17. Mai Văn Sơn (2001). Những thành tựu cơ bản của khoa học công nghệ cao su ứng dụng ở miền Đông Nam Bộ. Hội nghị KHCNMT các tỉnh miền Đông Nam Bộ lần thứ 7, TP. Hồ Chí Minh.

18. Trần Thị Thúy Hoa, Lê Mậu Túy, Vũ Văn Trường và Lê Quang Vinh (2001). Tạo tuyển giống cao su theo hướng mủ và gỗ tại Việt Nam. Hội nghị KHCN & MT các tỉnh miền Đông Nam Bộ lần thứ 7, TP. Hồ Chí Minh.

19. Ngô Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Văn Hằng, Hòa Thiện Hải, Trần Văn Danh và Nguyễn Thanh Bình (2002). Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật bón phân cho cây cao su theo phương pháp chẩn đoán dinh dưỡng. Hội nghị khoa học ban Đất-Phân bón. Hà Nội, 18-19/10/2002.

20. Lê Mậu Túy, Trần Thị Thúy Hoa, Vũ Văn Trường, Trương Tấn Hải và Phạm Hải Dương (2002). Đánh gía giống cao su triển vọng trên mạng lưới khảo nghiệm giống tại Việt Nam. Hội thảo giống do Tổng công ty cao su Việt Nam tổ chức tại Tp.HCM, tháng 8/2002.

21. Viện Nghiên cứu Cao su Việt nam (2002). Đề xuất cơ cấu bộ giống địa phương hóa 2002-2005. Hội thảo giống do Tổng công ty cao su Việt Nam tổ chức tại TP.HCM 8/2002.

22. Lê Mậu Túy, Trần Thị Thúy Hoa, Lại Văn Lâm, Trương Tấn Hải (2002). Kết quả khảo nghiệm giống cao su nhập nội RRIC 100. Hội nghị khoa học Ban trồng trọt & Bảo vệ thực vật phía Nam. Bộ NN & PTNT. Tháng 8/2002.

23. Ngô Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Văn Hằng, Hòa Thiện Hải, Trần Văn Danh (2002). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bón phân cho cây cao su theo phương pháp chẩn đoán dinh dưỡng. Hội nghị khoa học Ban trồng trọt & Bảo vệ thực vật phía Nam. Bộ NN & PTNT. Tháng 8/2002.

24. Đỗ Kim Thành, Đinh Xuân Trường, Nguyễn Anh Nghĩa, Nguyễn Vát, Nguyễn Năng, Nguyễn Thúy Hải, Cao Tấn Dũng, Nguyễn Tiến Thắng (2002). Kết quả khảo nghiệm chế phẩm Stimulatex kích thích mủ cây cao su Hevea brasiliensis Muell. Arg. Hội nghị khoa học Ban trồng trọt & Bảo vệ thực vật phía Nam. Bộ NN & PTNT. Tháng 8/2002.

25. Lại Văn Lâm, Huỳnh Bảo Lam, Trần Thanh (2003). Ứng dụng kỹ thuật điện di isozyme trong công tác định danh giống cao su ở vườn nhân tược ghép. Hội nghị Khoa học Công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bình Định. Bộ KHCN & MT.

26. Trần Ánh Pha, Phan Thành Dũng, Nguyễn Đôn Hiệu, Nguyễn Ngọc Mai và Vũ Thị Quỳnh Chi (2007). Nghiên cứu sử dụng nấm trichoderma trị bệnh cây cao su. Hội nghị Kết quả Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp 2006 - 2007 các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13/10/2007.

27. Nguyễn Năng và ctv (2007). Nghiên cứu cải tiến dao cạo mủ cao su: dao cạo ngửa, dao đục cạo úp lắp ghép. Hội nghị Kết quả Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp 2006 - 2007 các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nha Trang, ngày 20/10/2007.

28. Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (2007). Một số tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả vùng cao su Đông Nam Bộ. Hội nghị KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần thứ 9. Bình Dương, tháng 11/2007.

29. Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (2007). Điều chỉnh cơ cấu giống 2006 - 2010: Một số vấn đề kỹ thuật trong phát triển cao su trên các vùng mới. Hội nghị Tổng kết công tác kỹ thuật nông nghiệp năm 2007. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Vũng Tàu, tháng 12/2007.

30. Tống Viết Thịnh (2007). Một số ý kiến về sử dụng phân bón hợp lý trên vườn cây cao su. Hội nghị Tổng kết công tác kỹ thuật nông nghiệp năm 2007. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Vũng Tàu, tháng 12/2007.

31. Nguyễn Năng, Nguyễn Đức Tín, Nguyễn Công Danh, Đỗ Kim Thành và Nguyễn Quốc Cường (2007). Một số kết quả nghiên cứu về cạo úp có kiểm soát trên dòng vô tính cao su GT 1, PB 235 và đề xuất những giải pháp ứng dụng. Hội nghị Tổng kết công tác kỹ thuật nông nghiệp năm 2007. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Vũng Tàu, tháng 12/2007.

32. Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (2007). Bệnh hại trên cây cao su cần lưu ý. Hội nghị Tổng kết công tác kỹ thuật nông nghiệp năm 2007. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Vũng Tàu, tháng 12/2007.

33. Nguyễn Năng, Đỗ Kim Thành, Trần Thúc Bảo (2007). Cải tiến dụng cụ cạo mủ cao su: Dao cạo ngửa, dao cạo úp lắp ghép. Hội nghị Tổng kết công tác kỹ thuật nông nghiệp năm 2007. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Vũng Tàu, tháng 12/2007.

34. Đỗ Kim Thành (2008). Dầu hạt cao su: Thành phần và công dụng. Hội thảo chuyên đề “Hiện trạng và xu hướng phát triển dầu sinh học và nhiên liệu sinh học”. Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2/12/2008.

35. Viện Nghiên cứu Cao su VN (2008). Kết quả nghiên cứu ứng dụng TBKT trong canh tác cao su tại Việt Nam thời gian qua. Hội nghị Tổng kết phát triển cao su Việt Nam giai đoạn 1996 – 2007 theo quyết định 86/QĐ-TTG và định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Bộ NN & PTNT. Ngày 10/12/2008.

36. Viện Nghiên cứu Cao su VN (2008). Giới thiệu cơ cấu giống cao su khuyến cáo giai đoạn 2006 - 2010. Hội nghị KH&CN Nông nghiệp năm 2008 khu vực phía Nam. Tp. Vũng Tàu, tháng 12/2008.

37. Phan Thành Dũng (2008). Các tiến bộ kỹ thuật áp dụng cho canh tác cao su tại Việt Nam. Hội nghị KH&CN Nông nghiệp năm 2008 khu vực phía Nam. Tp. Vũng Tàu, tháng 12/2008.

38. Nguyễn Năng, Đỗ Kim Thành, Trần Thúc Bảo (2008). Cải tiến dụng cụ cạo mủ cao su: Dao cạo ngửa, dao cạo úp lắp ghép. Hội nghị KH&CN Nông nghiệp năm 2008 khu vực phía Nam. Tp. Vũng Tàu, tháng 12/2008.

39. Phan Thành Dũng (2009). Tiến bộ kỹ thuật sử dụng cho canh tác cao su tại Việt Nam. Hội thảo “Ứng dụng & chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH & CN vào sản xuất & đời sống”. Bộ KH & CN. Tp. HCM, tháng 12/2009.

40. Đỗ Kim Thành (2010). Kết quả ứng dụng kỹ thuật RRIMFLOW trên vườn cây khai thác. Hội thảo KHKT “Canh tác bền vững ngành cao su thiên nhiên”. Dầu Tiếng, tháng 3 năm 2010.

41. Viện Nghiên cứu Cao su VN (2011). Đề xuất cơ cấu giống khuyến cáo giai đoạn 2011-2015 cho các vùng trồng cao su ở Việt Nam. Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp. Chuyên đề “Phát triển cao su bền vững”. Bình Phước, ngày 25/3/2011.

42. Phan Thành Dũng (2011). Phát triển cao su bền vững ở Việt Nam. Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp. Chuyên đề “Phát triển cao su bền vững”. Bình Phước, ngày 25/3/2011.

43. Phan Thành Dũng (2011). Động vật gây hại cây cao su tại Việt Nam. Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp. Chuyên đề “Phát triển cao su bền vững”. Bình Phước, ngày 25/3/2011.

44. Phan Thành Dũng (2011). Bệnh hại cây cao su tại Việt Nam. Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp. Chuyên đề “Phát triển cao su bền vững”. Bình Phước, ngày 25/3/2011.

45. Nguyễn Anh Nghĩa và Vũ Thị Quỳnh Chi (2011). Tổng quan nghiên cứu về nấm Corynespora cassiicola và bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su. Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp. Chuyên đề “Phát triển cao su bền vững”. Bình Phước, ngày 25/3/2011.

46. Tống Viết Thịnh (2011). Sử dụng phân bón hợp lý trên vườn cây cao su. Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp. Chuyên đề “Phát triển cao su bền vững”. Bình Phước, ngày 25/3/2011.

47. Tống Viết Thịnh (2011). Khả năng trồng cao su trên đất rừng khộp. Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp. Chuyên đề “Phát triển cao su bền vững”. Bình Phước, ngày 25/3/2011.

48. Đỗ Kim Thành (2011). Kỹ thuật thu hoạch mủ cao su. Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp. Chuyên đề “Phát triển cao su bền vững”. Bình Phước, ngày 25/3/2011.

49. Nguyễn Năng, Đỗ Kim Thành và Trần Thúc Bảo (2011). Cải tiến dụng cụ cạo mủ cao su: Dao cạo ngửa, dao cạo úp lắp ghép. Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp. Chuyên đề “Phát triển cao su bền vững”. Bình Phước, ngày 25/3/2011.

50. Viện Nghiên cứu Cao su VN (2011). Bệnh khô mặt cạo ở cây cao su. Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp.Chuyên đề “Phát triển cao su bền vững”. Bình Phước, ngày 25/3/2011.

51. Nguyễn Anh Nghĩa (2011). Phòng trị bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su. Hội nghị kỹ thuật và giao ban khối nông nghiệp lần I năm 2011, 01/7/2011, Dầu Tiếng.

52. Phan Thành Dũng & Trần Ánh Pha (2011). Cảnh báo bệnh Botryo trên cây cao su và biện pháp phòng trị. Hội nghị kỹ thuật và giao ban khối nông nghiệp lần I năm 2011, 01/7/2011, Dầu Tiếng.

53. Nguyễn Anh Nghĩa, Nguyễn Đôn Hiệu, Nguyễn Phương Vinh, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thị Huệ Thanh và Nguyễn Minh Khang (2012). Đánh giá hiệu lực của chế phẩm gây rụng lá nhân tạo và hiệu quả phòng bệnh phấn trắng trên vườn cao su giao tán. Hội nghị giao ban kỹ thuật lần III. Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, ngày 11/7/2012, Lộc Ninh.

54. Nguyễn Đôn Hiệu, Trần Ánh Pha, Phan Thành Dũng và Nguyễn Anh Nghĩa (2012). Hiện tượng nứt vỏ, xì mủ, khô mặt cạo trên cây cao su. Hội nghị giao ban kỹ thuật lần III. Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, ngày 11/7/2012, Lộc Ninh.

55. Nguyễn Phương Vinh, Nguyễn Đôn Hiệu, Nguyễn Anh Nghĩa, Nguyễn Thị Huệ Thanh và Nguyễn Minh Khang (2012). Kết quả một số thí nghiệm phòng trừ bệnh phấn trắng trên cây cao su. Hội nghị giao ban kỹ thuật lần III. Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, ngày 11/7/2012, Lộc Ninh.

56. Đỗ Kim Thành, Nguyễn Năng, Trương Văn Hải và Nguyễn Quốc Cường (2012). Một số giải pháp kéo dài thời gian thu hoạch mủ trên vườn cây cao su kinh doanh đã đến tuổi thanh lý. Hội nghị giao ban kỹ thuật lần III. Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, ngày 11/7/2012, Lộc Ninh.

57. Đỗ Kim Thành, Nguyễn Năng, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Thái và Trương Văn Hải (2012). Ảnh hưởng của các chế độ cạo nhịp độ thấp đến sản lượng và các thông số sinh lý mủ trên dòng vô tính cao su PB 235 tại đất đỏ Đồng Phú. Hội nghị giao ban kỹ thuật lần III. Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, ngày 11/7/2012, Lộc Ninh.

58. Nguyễn Năng, Đỗ Kim Thành, Kim Thị Thúy và Trương Văn Hải (2012). Ảnh hưởng của các chế độ cạo nhịp độ thấp đến sản lượng và các thông số sinh lý mủ trên dòng vô tính cao su PB 255 - đất xám Lai Khê. Hội nghị giao ban kỹ thuật lần III. Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, ngày 11/7/2012, Lộc Ninh.

59. Bộ môn Giống, Viện NCCSVN (2012). Cập nhật kết quả khảo nghiệm giống trên các vùng trồng cao su tại Việt Nam. Hội nghị giao ban kỹ thuật lần III. Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, ngày 11/7/2012, Lộc Ninh.

60. Tống Viết Thịnh (2012). Những vấn đề thực tiễn kỹ thuật tồn tại trên đất rừng khộp trồng cao su.  Hội nghị giao ban kỹ thuật lần III. Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, ngày 11/7/2012, Lộc Ninh.

61. Lại Văn Lâm (2013). Biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng đến sản xuất cao su thiên nhiên. Hội nghị Nông nghiệp lần IV. Ban Quản lý Kỹ thuật, VRG. Phước Hòa, 25/6/2013.

62. Bộ môn Giống (2013). Chuyên đề giống cao su. Hội nghị Nông nghiệp lần IV. Ban Quản lý Kỹ thuật, VRG. Phước Hòa, 25/6/2013.

63. Lê Thị Thùy Trang, Lại Văn Lâm, Huỳnh Đức Định, Trần Thanh và Lê Mậu Túy (2013). Giới thiệu cây giống cao su hiện đại và kỹ thuật sản xuất. Hội nghị Nông nghiệp lần IV. Ban Quản lý Kỹ thuật, VRG. Phước Hòa, 25/6/2013.

64. Đỗ Kim Thành, Nguyễn Năng, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Thái và Phan Thanh Hà (2013). Cập nhật kết quả ứng dụng kỹ thuật kích thích khí ethylene (kỹ thuật RRIMFLOW) đến năm 2012 tại một số đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Hội nghị Nông nghiệp lần IV. Ban Quản lý Kỹ thuật, VRG. Phước Hòa, 25/6/2013.

65. Nguyễn Phương Vinh, Nguyễn Đôn Hiệu, Nguyễn Anh Nghĩa, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thanh Trang, Nguyễn Văn Xuân và Nguyễn Thị Hải Yến (2013). Đánh giá hiệu quả trị bệnh Botryodioplodia trên cây cao su của một số loại thuốc trừ nấm.  Hội nghị Nông nghiệp lần IV. Ban Quản lý Kỹ thuật, VRG. Phước Hòa, 25/6/2013.

66. Nguyễn Đôn Hiệu, Nguyễn Anh Nghĩa, Phan Thành Dũng và Nguyễn Phương Vinh (2013). Một số vấn đề thực tiễn tồn tại trong công tác phòng trị bệnh phấn trắng trên vườn cao su kinh doanh. Hội nghị Nông nghiệp lần IV. Ban Quản lý Kỹ thuật, VRG. Phước Hòa, 25/6/2013.

67. Nguyễn Phương Vinh, Nguyễn Đôn Hiệu, Nguyễn Anh Nghĩa, Phan Thành Dũng, Nguyễn Thị Huệ Thanh và Nguyễn Minh Khang (2013). Kết quả một số thí nghiệm phòng trừ bệnh phấn trắng trên cây cao su.  Hội nghị Nông nghiệp lần IV. Ban Quản lý Kỹ thuật, VRG. Phước Hòa, 25/6/2013.

68. Tống Viết Thịnh (2013). Khô hạn trên đất rừng khộp trồng cao su.  Hội nghị Nông nghiệp lần IV. Ban Quản lý Kỹ thuật, VRG. Phước Hòa, 25/6/2013.

69. Lê Mậu Túy, Trần Thanh, Vũ Văn Chiến và Vũ văn Trường (2013). Cơ cấu giống cao su triển khai tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các giống triển vọng cho vùng. Hội nghị Nông nghiệp lần IV. Ban Quản lý Kỹ thuật, VRG. Phước Hòa, 25/6/2013.

70. Viện Nghiên cứu Cao su VN (2014). Cơ cấu giống cao su cho các vùng trồng cao su chính ở Việt Nam và một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Hội nghị “Sản xuất cao su năm 2014”. Cục Trồng trọt, Bộ NN & PTNT. TP. Hồ Chí Minh, tháng 7/2014.

71. Tống Viết Thịnh (2014). Phương pháp khảo sát đất nhanh. Hội nghị Nông nghiệp lần thứ V, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng Phú, ngày 14-15/7/2014.

72. Tống Viết Thịnh (2014). Bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng. Hội nghị Nông nghiệp lần thứ V, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng Phú, ngày 14-15/7/2014.

73. Bộ môn Giống, RRIV (2014). Hiệu chỉnh cơ cấu giống cho các vùng trồng cao su ở Việt Nam. Hội nghị Nông nghiệp lần thứ V, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng Phú, ngày 14-15/7/2014.

74. Bộ môn Giống, RRIV (2014). Cập nhật kết quả khảo nghiệm và triển khai cơ cấu giống tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Hội nghị Nông nghiệp lần thứ V, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng Phú, ngày 14-15/7/2014.

75. Trần Thanh, Lê Thị Thùy Trang, Lê Mậu Túy, Vũ Văn Trường, Huỳnh Đức Định, Lại Văn Lâm (2014). Giới thiệu tổng quát bầu cây giống cao su hiện đại phục vụ tái canh trồng mới. Hội nghị Nông nghiệp lần thứ V, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng Phú, ngày 14-15/7/2014.

76. Đỗ Kim Thành, Nguyễn Năng, Nguyễn Quốc Cường, Trương Văn Hải, Nguyễn Minh Khang, Trần Vĩnh Tuấn, Phan Thanh Hà (2014). Cập nhật kết quả ứng dụng kỹ thuật kích thích khí ethylene (kỹ thuật RRIMFLOW) đến 2013 tại một số đơn vị. Hội nghị Nông nghiệp lần thứ V, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng Phú, ngày 14-15/7/2014.

77. Nguyễn Năng, Đỗ Kim Thành, Trương Văn Hải (2014). Một số giải pháp kỹ thuật cho vườn cây cao su kinh doanh cạo tận thu thanh lý. Hội nghị Nông nghiệp lần thứ V, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng Phú, ngày 14-15/7/2014.

78. Nguyễn Đôn Hiệu, Phan Thành Dũng, Nguyễn Anh Nghĩa, Nguyễn Phương Vinh (2014). Quy trình kỹ thuật phòng trị bệnh phấn trắng trên cây cao su. Hội nghị Nông nghiệp lần thứ V, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng Phú, ngày 14-15/7/2014.

79. Nguyễn Đôn Hiệu, Nguyễn Phương Vinh, Nguyễn Anh Nghĩa, Phan Thành Dũng, Nguyễn Thị Huệ Thanh, Nguyễn Minh Khang (2014). Đánh giá hiệu quả của một số biện pháp phòng trị bệnh phấn trắng trên vườn cây cao su kinh doanh. Hội nghị Nông nghiệp lần thứ V, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng Phú, ngày 14-15/7/2014.

80. Nguyễn Đôn Hiệu, Nguyễn Anh Nghĩa, Phan Thành Dũng, Nguyễn Ngọc Mai, Vũ Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Thị Thanh Trang (2014). Biến thiên của nòi nấm và biểu hiện tính kháng thuốc trừ nấm của Corynespora cassiicola. Hội nghị Nông nghiệp lần thứ V, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng Phú, ngày 14-15/7/2014.

81. Nguyễn Đôn Hiệu, Nguyễn Anh Nghĩa, Phan Thành Dũng (2014). Cảnh báo rệp vảy Saissetia sp. gây hại trên cây cao su. Hội nghị Nông nghiệp lần thứ V, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng Phú, ngày 14-15/7/2014.

82. Trương Văn Hải, Nguyễn Năng, Nguyễn Văn Duy Nhất (2017). Báo cáo phân tích các giải pháp kỹ thuật khuyến cáo trên vườn cây cao su kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Hội nghị Nông nghiệp Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, 28/4/2017.

83. Trương Văn Hải, Nguyễn Năng, Bùi Hoàng Anh Minh (2017). Đánh giá hiện trạng vườn cây năm 2016 và đề xuất giải pháp kỹ thuật thu hoạch mủ năm 2017. Hội thảo đầu bờ về giải pháp kỹ thuật thu hoạch mủ. Công ty CP Cao su Tây Ninh, 8/5/2017.

84. Trương Văn Hải, Nguyễn Năng, Nguyễn Thị Hoàng Vân, Trần Thị Minh Ngọc (2017). Cập nhật kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về chế độ thu hoạch mủ nhịp độ thấp d5. Hội thảo Nông nghiệp, Chế biến và Môi trường năm 2017. Công ty CP Cao su Đồng Phú, 25/5/2017.

85. Hoàng Thăng Long, Nguyễn Năng, Trương Văn Hải (2017). Kết quả tư vấn kỹ thuật thu hoạch mủ tại Công ty CP Cao su Bà Rịa. Hội thảo công tác Nông nghiệp năm 2017. Công ty CP Cao su Bà Rịa.