VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Viện NCCSVN và Ban QLKT

Thứ sáu, 12/07/2024 | 1:06 pm GMT+7

Ngày 22/11/2018, tại Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (Lai Khê, Bàu Bàng, Bình Dương) đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Viện NCCSVN và Ban QLKT.

Đại diện lãnh đạo 2 bên ký quy chế phối hợp

     Tham dự lễ ký kết có sự tham gia của Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCSVN; Ông Hà Văn Khương - UV HĐQT, Trưởng Ban QLKT Tập đoàn CNCSVN; Ông Phan Thành Dũng - Viện trưởng Viện NCCSVN; Ban giám đốc Viện và các Trưởng đơn vị các trung tâm thuộc Viện; Lãnh đạo các CTCS MĐNB - đại diện các đơn vị thành viên của Tập đoàn CNCSVN; Cùng toàn thể các đại biểu tham dự Lễ ký kết.

Toàn cảnh buổi Ký kết

     Đây là chương trình phối hợp công tác giữa Viện NCCSVN và Ban QLKT nhằm mục tiêu phát triển các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao KHCN phối hợp, phục vụ sự phát triển bền vững của Tập đoàn CNCSVN, nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả vườn cây cao su các đơn vị thành viên, đồng thời nâng cao năng lực hoạt động quản lý, nghiên cứu và chuyển giao của Viện và Ban QLKT.

Viện trưởng Viện NCCSVN Ông Phan Thành Dũng phát biểu tại lễ ký kết

     Viện trưởng Viện NCCSVN Ông Phan Thành Dũng đã thông qua các nội dung Quy chế giữa Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và Ban Quản lý Kỹ thuật với các nội dung chính như sau:

     Viện NCCSVN thực hiện khảo sát, đánh giá, tư vấn các lĩnh vực về nông nghiệp gồm: giống, khảo sát đất, phân bón, thu hoạch mủ, bảo vệ thực vật… theo yêu cầu cụ thể của Ban Quản lý Kỹ thuật và sự chấp thuận của VRG. Ban Quản lý Kỹ thuật hỗ trợ trong việc khuyến khích các đơn vị thực hiện các đề tài/dự án KHKT, áp dụng các tiến bộ KHKT, áp dụng các kết quả nghiên cứu của Viện NCCSVN vào thực tế sản xuất và khuyến khích các đơn vị sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Viện theo các quy định quản lý hiện hành của tập đoàn.

     Hai bên phối hợp trong xây dựng các chương trình, kế hoạch nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ ở lĩnh vực nông nghiệp vào thực tế sản xuất. Phối hợp trong triển khai các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ tại các đơn vị thành viên trực thuộc VRG. Phối hợp trong hợp tác quốc tế, nghiên cứu, tiếp nhận, phổ biến các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp của Tập đoàn.

     Mặt khác, hai bên cùng phối hợp, hợp tác trong đào tạo, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp cao su của VRG; Hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ khoa học công nghệ và trao đổi thông tin khoa học công nghệ, quản lý… giữa hai bên khi có yêu cầu. Phối hợp trong tổ chức các hội nghị KHKT, hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật có liên quan đến sản xuất cao su của VRG.

     Phối hợp trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý vườn cây VRG. Định kỳ phối hợp trong điều tra, tổng kết đánh giá cơ cấu bộ giống và phối hợp xây dựng cơ cấu bộ giống cao su phù hợp từng vùng, đưa nhanh giống mới vào sản xuất. Phối hợp trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế – kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp,…

     Viện trưởng Viện NCCSVN và Trưởng ban QLKT tham gia vào tổ công tác chung và chịu trách nhiệm về việc phối hợp hoạt động triển khai theo kế hoạch đã được lãnh đạo tập đoàn  chấp thuận. Hai bên có trách nhiệm huy động đúng và đủ nguồn nhân lực tham gia vào các nội dung phối hợp công tác đã được thống nhất. Viện NCCSVN và Ban QLKT tổ chức giao ban ít nhất mỗi năm hai lần để đánh giá kết quả thực hiện chương trình hợp tác và thống nhất kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó TGĐ Tập đoàn CNCSVN phát biểu chỉ đạo

     Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó TGĐ Tập đoàn CNCSVN có một số phát biểu chỉ đạo. Trong thời gian vừa qua giữa Viện NCCSVN và Ban QLKT đã có sự phối hợp chặt chẽ và đã đạt được nhiều thành tích nhất định. Và trong thời gian sắp tới Viện và Ban QLKT sẽ thực hiện nhiều hoạt động hơn nữa nhằm áp dụng vào thực tiễn nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả vườn cây, năng lực hoạt động quản lý, nghiên cứu và chuyển giao KHCN đến các đơn vị thành viên trực thuộc VRG.

Các đại biểu tham quan sản phẩm của Viện được trưng bày tại hội trường

Các đại biểu tham quan vườn cây cao su sản xuất thử của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam

Văn Mỹ Linh

Đăng bởi:  root

Tin gần đây

Thông báo Về việc lựa…

Thứ bảy, 13/07/2024 | 6:42 pm GMT+7

Hội khỏe truyền thống…

Thứ sáu, 12/07/2024 | 1:27 pm GMT+7

Hội nghị Đại biểu Người…

Thứ bảy, 13/07/2024 | 9:27 pm GMT+7

Lễ họp mặt Hội Cựu chiến…

Thứ bảy, 13/07/2024 | 1:30 am GMT+7

Tin cũ hơn

Hội thảo lấy ý kiến xây…

Chủ nhât, 14/07/2024 | 5:38 am GMT+7

Lớp Tập huấn về Công…

Chủ nhât, 14/07/2024 | 5:34 am GMT+7

Cây con cao su

Chủ nhât, 14/07/2024 | 5:14 am GMT+7

Lễ kỷ niệm 108 năm ngày…

Chủ nhât, 14/07/2024 | 5:08 am GMT+7