VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Cao su tờ xông khói RSS

 

 

 

Thông tin liên hệ:

 

KS. Nguyễn Duy Luân

Phụ trách Xưởng Cao su tờ

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 353 4 018 - 356 4595

Số Fax: (0650) 356 4055

Email: xuong.rss@rriv.org.vn