VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Kiểm nghiệm viên Phòng Kiểm nghiệm cao su

 

Tổ chức đào tạo và cấp giấy chứng nhận:

1. Kiểm nghiệm viên kiểm nghiệm cao su SVR: đào tạo lý thuyết (4) và hướng dẫn thực hành theo TCVN 3769:2004.

2. Kiểm nghiệm viên kiểm nghiệm latex cô đặc: đào tạo lý thuyết (4) và hướng dẫn thực hành theo TCVN 6314:2013.

3. Kiểm nghiệm viên hóa nghiệm cao su: đào tạo lý thuyết (4) và hướng dẫn thực hành công tác hóa nghiệm nhà máy chế biến (TCCS 101:2002).

4. Đào tạo lý thuyết:

- Thành phần và cấu tạo của latex và cao su thiên nhiên.

- Giới thiệu quy trình chế biến các cấp hạng cao su SVR; Các yếu tố chế biến ảnh hưởng đến chất lượng cao su SVR.

- Quản lý chất lượng cao su tại vườn cây, tại nhà máy.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm nghiệm và cách khắc phục.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị phòng kiểm nghiệm.

- An toàn lao động trong phòng thí nghiệm.

5. Kiểm nghiệm viên kiểm nghiệm cao su lưu hoá theo các TCVN/ASTM của các phép thử vật lý.

6. Cán bộ quản lý phòng kiểm nghiệm.

7. Cán bộ bảo trì thiết bị phòng kiểm nghiệm.

 

- Đối tượng sử dụng: Các công ty cao su trong VRG và công ty cao su tư nhân.

- Điều kiện cung cấp: Có công văn đề nghị đào tạo gửi Viện.

 

Thông tin liên hệ:

 

ThS. Nguyễn Thanh Trúc

Giám đốc TT. Quản lý Chất lượng Cao su thiên nhiên

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 353 4589

Số Fax: (0274) 353 4589

Email: tt.qlcl@rriv.org.vn