VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Kỹ thuật thu hoạch mủ

 

Đào tạo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp - công nhân cạo mủ để nâng cao năng lực, quản lý - thu hoạch mủ trên vườn cây.

Hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch mủ cho các công ty trong và ngoài ngành nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về lý thuyết sinh lý mủ và kỹ thuật thu hoạch mủ cao su.

 

- Đối tượng sử dụng: Các công ty cao su trong và ngoài ngành.

- Điều kiện cung cấp: Cung cấp cho đơn vị đào tạo đầy đủ thông tin về người được đào tạo: Tên tuổi, trình độ, mục tiêu cần đào tạo…

 

Thông tin liên hệ:

 

ThS. Nguyễn Năng

Trưởng Bộ môn Sinh lý - Khai thác

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 356 4601

Số Fax: (0650) 356 4055

Email: bm.slkt@rriv.org.vn