VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

DỤNG CỤ THIẾT KẾ MIỆNG CẠO

Bộ dụng cụ bao gồm:

- Thước cây 150cm có đánh dấu vị trí miệng tiền, vị trí gắn máng và vị trí treo kiềng;

- Dây có 3 gút (chiều dài: 100cm) để chia thân cây ra làm 2 phần hoặc 4 phần bằng nhau;

- Rập (cờ) có cán để đảm bảo độ dốc;

- Rập đánh hao dăm hàng tháng;

- Móc rạch;

- Thước, rập của 2 miệng cạo ngửa và úp được đánh dấu và thiết kế khác nhau.