VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Chẩn đoán tình trạng sinh lý mủ

 

Chẩn đoán, đánh giá tình trạng sinh lý hệ thống mạch mủ của cây cao su thông qua phân tích các thông số sinh lý mủ bao gồm các chỉ tiêu: Đường; Lân vô cơ; Thiols, Magiê….

 

- Đối tượng sử dụng: Vườn cây cao su các công ty cao su trong và ngoài ngành.

- Điều kiện cung cấp: Cung cấp cho đơn vị tư vấn đầy đủ thông tin về vườn cây như: diện tích, dòng vô tính, tuổi cạo, lịch sử thu hoạch mủ…

 

Thông tin liên hệ:

 

ThS. Nguyễn Năng

Trưởng Bộ môn Sinh lý - Khai thác

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 356 4601

Số Fax: (0650) 356 4055

Email: bm.slkt@rriv.org.vn