VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phân tích lý, hoá tính đất, lá, phân bón

 

Phòng phân tích NHTN được đầu tư các trang thiết bị phân tích chuyên dụng như hệ thống AAS Zeenit 700p (Đức) với đầy đủ các tính năng như ngọn lửa, lò graphite, hydride, hệ thống UV-VIS Spectro 200 (Đức)... cùng đội ngũ cán bộ đủ năng lực cung cấp các dịch vụ lấy mẫu và phân tích xác định hàm lượng các chất đa lượng, vi lượng trong các thực vật, mủ cao su, nước.

 

- Đối tượng sử dụng: Tất cả đơn vị trong và ngoài ngành.

- Điều kiện cung cấp: Ký kết hợp đồng thỏa thuận.

 

Thông tin liên hệ:

 

ThS. Trần Văn Thành

Phụ trách Phòng Phân tích (Bộ môn Nông hoá - Thổ nhưỡng)

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 353 5599

Số Fax: (0650) 356 4055

Email: bm.nhtn@rriv.org.vn