VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Khoa học kỹ thuật về nông hoá - thổ nhưỡng đối với cây cao su

 

Tư vấn đột xuất, định kỳ, ngắn hạn hoặc dài hạn trên vườn cây; hỗ trợ xây dựng giải pháp NHTN hữu ích để tăng cường hiệu quả kinh tế - kỹ thuật; đưa ra các giải pháp khẩn cấp để giải quyết hiệu quả các phát sinh và tồn tại trên vườn cây; phúc tra, đánh giá các vấn đề NHTN theo yêu cầu.

 

- Đối tượng sử dụng: Các công ty có nhu cầu.

- Điều kiện cung cấp: Ký kết hợp đồng thỏa thuận.

 

Thông tin liên hệ:

 

ThS. Trần Văn Thành

Phụ trách Phòng Phân tích (Bộ môn Nông hoá - Thổ nhưỡng)

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 353 5599

Số Fax: (0650) 356 4055

Email: bm.nhtn@rriv.org.vn