VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Kỹ thuật thiết lập mới Phòng Kiểm nghiệm cao su

 

- Các nội dung tư vấn:

1. Tư vấn trang thiết bị, dụng cụ cho phòng kiểm nghiệm mới.

2. Tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức kiểm tra song song cho phòng kiểm nghiệm mới để đạt độ chính xác cao trước khi đưa vào hoạt động.

3. Tổ chức kiểm tra chéo toàn ngành trên mẫu SVR/Latex cô đặc.

4. Tổ chức thi tay nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, kiểm nghiệm viên.

5. Hướng dẫn phòng kiểm nghiệm xin công nhận theo ISO/IEC 17025.

6. Đánh giá kỹ thuật các phòng Kiểm nghiệm, tham mưu cho RRIV Ủy quyền các phòng kiểm nghiệm các công ty được cấp Chứng chỉ kiểm nghiệm (Test Certificate - TC) các lô hàng cao su xuất khẩu.

 

- Đối tượng sử dụng: Các phòng kiểm nghiệm mới thành lập, hoặc có nhu cầu.

- Điều kiện cung cấp: Có công văn đề nghị gửi Viện.

 

Thông tin liên hệ:

 

KS. Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Phó Giám đốc TT. Quản lý Chất lượng Cao su thiên nhiên

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 353 4589

Số Fax: (0650) 353 4589

Email: tt.qlcl@rriv.org.vn