VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Kỹ thuật thu hoạch mủ cao su

 

 

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật nhằm phân tích, dự đoán tiềm năng và hạn chế của vườn cây, từ đó xây dựng giải pháp kỹ thuật cụ thể để tối ưu hóa năng suất với chi phí sản xuất thấp, đồng thời nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật và tính cạnh tranh của sản phẩm cao su.

 

- Đối tượng sử dụng: Vườn cây cao su các công ty cao su trong và ngoài ngành.

- Điều kiện cung cấp: Cung cấp cho đơn vị tư vấn đầy đủ thông tin về vườn cây như: diện tích, dòng vô tính, tuổi cạo, lịch sử thu hoạch mủ…

 

Thông tin liên hệ:

 

ThS. Nguyễn Năng

Trưởng Bộ môn Sinh lý - Khai thác

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 356 4601

Số Fax: (0650) 356 4055

Email: bm.slkt@rriv.org.vn