VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

MỠ BÔI CÂY

 

Mỡ bôi cây có thành phần chính là Vaseline, có công dụng làm mát mặt cạo, liền vết thương khi cạo phạm, thuận lợi cho việc tái sinh vỏ cạo.