VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Ống cao su có thể được sản xuất theo yêu cầu: Cao su chịu dầu, cao su chịu nhiệt

Ống cao su nbr

 

Ống cao su silicone