VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Thuốc mỡ bôi vết cạo phạm

 

Thuốc mỡ bôi vết cạo phạm có thành phần hoạt chất chính là Ridomil (Metalaxyl + Mancozeb), có tính lưu dẫn mạnh và có phổ tác dụng rộng. Phòng ngừa được các bệnh về mặt cạo, đặc biệt giúp vết thương nhanh liền khi cạo phạm.