VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Ấn phẩm

  Quy trình kỹ thuật trồng cao su vùng miền núi phía Bắc

 

Tác giả

 

Nhà xuất bản

NXB Nông nghiệp

Số trang

102

Kích thước

15,5 cm x 23,5 cm

Khối lượng

 

Xem nội dung...