VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Ấn phẩm

  Tài liệu tập huấn - Kỹ thuật bảo vệ thực vật cây cao su

 

Tác giả

Phan T. Dũng, Nguyễn A. Nghĩa, Trần A. Pha, Nguyễn Đ. Hiệu

Nhà xuất bản

 

Số trang

120

Kích thước

14 cm x 20 cm

Khối lượng

 

Xem nội dung...