VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Ấn phẩm

  Tài liệu tập huấn - Kỹ thuật cạo mủ cây cao su

 

Tác giả

 

Nhà xuất bản

 

Số trang

96

Kích thước

14 cm x 20 cm

Khối lượng

 

Xem nội dung...