VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Ấn phẩm

  Sổ tay nhận dạng giống cao su

 

Tác giả

Lê M. Tuý, Trần Đ. Minh, Lê T.T. Trang, Trần Thanh

Nhà xuất bản

 

Số trang

88

Kích thước

14 cm x 20 cm

Khối lượng

 

Xem nội dung...