VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Hội nghị - Hội thảo

  Các giải pháp kỹ thuật thâm canh rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản của cây cao su

NỘI DUNG HỘI THẢO

 

CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH RÚT NGẮN THỜI GIAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN CỦA CÂY CAO SU

 

Thành phần: Gồm gần 150 người đến từ Công ty trồng cao su chủ yếu các công ty thuộc Miền đông Nam Bộ.

 

Có 8 báo cáo tại hội thảo gồm

Báo cáo của Tập Đoàn,  CTCS Tây Ninh, Dầu Tiếng, Lộc Ninh.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam:

Rút ngắn thời gian KTCB vườn cây bằng biện pháp thâm canh phân bón và quản lý dinh dưỡng cây cao su (Tống Viết Thịnh)

Nghiên cứu và triển khai tiến bộ giống cao su (Lê Mậu Tuý).

Bệnh chết lại do nấm Botryodiplodia theobromae Pat. gây hại trên cây cao su (Trần Ánh Pha)

Một số kinh nghiệm thực tiễn rút ra từ việc triển khai ứng dụng công nghệ khai thác RRIMFLOW (Nguyễn Năng)

...