VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Đề tài nghiên cứu

  Giai đoạn 2006 - 2010

 

Thống kê đề tài/dự án đã được thực hiện và hoàn thành giai đoạn từ năm 2006 đến 2010.

 

1.

Điều tra các bệnh hại chính trên cao su thuộc vùng Dự án Đa dạng hóa Nông nghiệp tại Tây Nguyên và Miền Trung. (ThS. Vi Văn Toàn)

2.

Nghiên cứu ứng dụng kết hợp chất kích thích mủ và máng chắn nước mưa cho cao su khai thác khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. (ThS. Trần Minh)

3.

Quy trình kỹ thuật quan trắc các chỉ tiêu nông học trên cây cao su dùng trong nghiên cứu. (ThS. Lại Văn Lâm)

4.

Giống cao su - Yêu cầu kỹ thuật. (ThS. Lại Văn Lâm)

5.

Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời vào sơ chế cao su. (KS. Nguyễn Thị Xuân Lan)

6.

Nghiên cứu thăm dò ứng dụng ozone trong xử lý nước thải chế biến latex cô đặc. (TS. Nguyễn Ngọc Bích)

7.

Nghiên cứu sử dụng nước thải nhà máy sơ chế cao su quy mô nhỏ vào tưới vườn cây nông nghiệp và sản xuất khí sinh học (biogas). (TS. Nguyễn Ngọc Bích)

8.

Nghiên cứu sử dụng Trichoderma phòng trị bệnh cây cao su. (KS. Trần Ánh Pha)

9.

Nghiên cứu xây dựng phương pháp dự đoán sản lượng cho các dòng vô tính phổ biến tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. (ThS. Phan Đình Thảo)

10.

Nghiên cứu phân vùng các bệnh hại chính trên cây cao su tại Việt Nam. (ThS. Nguyễn Thái Hoan)

11.

Nghiên cứu khả năng ứng dụng vi sinh vật và một số chế phẩm sinh học trong quản lý xác bã thực vật cho vườn cao su. (KS. Trần Ánh Pha)

12.

Xây dựng và soát xét tiêu chuẩn latex cao su thiên nhiên cô đặc. (ThS. Nguyễn Thanh Nguyên)

13.

Nghiên cứu thiết lập công thức hỗn hợp cao su nhằm cải thiện chất lượng hông lốp ôtô. (PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Trị)

14.

Nghiên cứu di truyền quỹ gen cây cao su bằng kỹ thuật RAPD-PCR. (KS. Trần Thanh)

15.

Nghiên cứu xây dựng website khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam. (KS. Huỳnh Công Tác)

16.

Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến mủ cao su tờ RSS quy mô tiểu điền, phục vụ xuất khẩu và nội tiêu. (KC.06.DA08/06-10KS. Mai Văn Sơn, ThS. Lại Văn Lâm)

17.

Mô hình trồng cao su trên đất dốc vùng Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (KS. Hoà Thiện Hải)

18.

Nghiên cứu chọn tạo giống cao su có  năng suất 3 - 3,5 tấn/ha. (ThS. Lại Văn Lâm)

19.

Nghiên cứu biện pháp thâm canh vườn cây cao su chất lượng cao trên một số vùng trồng cao su chính. (ThS. Tống Viết Thịnh)

20.

Lưu trữ nguồn gen cây cao su. (ThS. Vũ Văn Trường)

21.

Khảo nghiệm giống cao su thích hợp phục vụ phát triển cao su tại Lào. (ThS. Lê Mậu Túy)

22.

Nghiên cứu khả năng phát triển cây cao su trong điều kiện môi trường bất thuận Tây Nguyên. (ThS. Phạm Hải Dương)

23.

Nghiên cứu sử dụng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm trên vườn ươm cao su. (KS. Nguyễn Đôn Hiệu)

24.

Ứng dụng kỹ thuật RAPD nghiên cứu biến lượng di truyền nguồn gen Amazon và con lai cây cao su Wickham x Amazon. (ThS. Lại Văn Lâm)

25.

Quy trình chế biến mủ tờ và tiêu chuẩn xếp loại mủ tờ xông khói RSS.

26.

Đánh giá khả năng ứng dụng một số phương pháp khử protein trong latex cô đặc. (TS. Nguyễn Ngọc Bích)

27.

Đánh giá hiệu quả sử dụng chất đánh đông Deorub và một số chế phẩm khử mùi hôi trong chế biến cao su và xử lý nước thải. (TS. Nguyễn Ngọc Bích)

28.

Nghiên cứu chọn giống cao su thích hợp phục vụ phát triển vùng Tây Bắc. (ThS. Lê Mậu Túy)

29.

Nghiên cứu chế độ khai thác thích hợp cho một số dòng vô tính mới RRIV 2, RRIV 3, RRIV 4 và PB 260 trên đất xám Miền Đông Nam Bộ. (KS. Kim Thị Thúy)

30.

Xây dựng liều lượng phân bón tối ưu cho cao su khai thác vùng Đông Nam Bộ. (TS. Tống Viết Thịnh)

31.

Xác định tính gây bệnh và sự đa dạng di truyền của nấm Corynespora casiicola phân lập từ cây cao su và một số cây ký chủ khác.

32.

Điều tra - Khảo sát hiện tượng khô mặt cạo trên cây cao su.

33.

Nghiên cứu trị bệnh do nấm Botryodiplodia theobromae Pat gây hại trên cây cao su. (ThS. Trần Ánh Pha)

34.

Nghiên cứu ứng dụng chế độ cạo úp nhịp độ thấp trên một số dòng vô tính trồng phổ biến ngoài sản xuất. (ThS. Nguyễn Năng)

35.

Nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất vườn cây khai thác tại Tây Nguyên. (ThS. Trần Minh)